Adatgyűjtés és elemzés

A mobilitástervezéshez elengedhetetlen az alkalmazott gyakorlatok megismerése, a városok és térségek közlekedési szokásainak felmérése és az utóbbi eredményekből következő előrejelzések elkészítése. Ennek érdekében aktívan működünk közre a forgalom- és háztartásfelvételek előkészítésében, lebonyolításában és ellenőrzésében, a mérési adatok feldolgozásában, valamint az azokra épülő előrejelzések, hatáselemzések elkészítésében.

Tevékenységeink:

  • Forgalomfelvételek, utasszámlálások szervezése és lebonyolítása
  • Közlekedési háztartásfelvételek, online, telefonos és személyes kérdőíves felmérések
  • Online és személyes térképes probléma- és javaslatgyűjtés
  • Kerékpáros, gyalogos és víziturisztikai útvonalak felmérése (3D utcakép-felvétel, térinformatikai adatgyűjtés és -feldolgozás)
  • Fenntartható városi mobilitási indikátorok (Sustainable Urban Mobility Indicators, SUMI) az Európai Unió által jóváhagyott módszertan szerint
  • Mobilitáshoz kapcsolódó elemzések, értékelések készítése