A szentendrei Vasúti Villasor és környéke forgalomcsillapítási koncepciója

Szentendre Város Önkormányzata megbízásából a Mobilissimus készítette el a Vasúti villasor és környéke forgalomcsillapítási koncepcióját.

Szentendre kertvárosi részeinek egyik legnagyobb problémája a jelentős átmenőforgalom, ami miatt az egyébként nívós és keresett kertvárosi területek korábban nyugodt miliője a múlté. A területen élők régóta problémának érzik a személygépkocsi-forgalmat; hosszas küzdelemről árulkodnak a különböző, általánosan nem bevált, olykor egymásnak is ellentmondó intézkedések, mint például a számos fekvőrendőr, a TEMPO 30 övezet, a terelőkorlátok, az elsőbbségadás táblák és az egyirányúsítási törekvések. Az érzés mögött egy erőteljes biztonságérzet-hiány áll: a területen balesetek történtek, túl sok az autó, túl gyorsan mennek, a gyalogos- és kerékpáros közlekedés nem biztonságos és az eddigi intézkedések ezeket a problémákat nem oldották meg. A lakók által a terület közlekedésével kapcsolatban felvetett problémák jelentős része élhetőségi kérdéseket feszeget (csend, nyugalom, biztonság) és okként az átmenőforgalmat jelöli meg. A Mobilissimus feladata egy, a lakosság által is elfogadható, a terület egészére vonatkozó forgalomcsillapítási koncepció megalkotása volt.

A vizsgált terület

A Vasúti villasor környéke sűrűn beépült kertvárosi terület, a Harkály utcától nyugatra folyamatosak az új fejlesztések. A városrész tipikusan személygépkocsira épült kertváros, mintegy 3000 lakossal. A határoló utak (Vasúti villasor, Pomázi út, Római Sánc utca) kapacitívak, de kelet-nyugati irányúak, így az észak-déli irányú átmenőforgalom lebonyolításában kicsi a szerepük.

A fő probléma az, hogy a város lakossága az ország leggazdagabbjai között van (6. helyezés 2019-ben) és a jómód egyik legfontosabb fokmérője a magas és gyorsan növekvő mobilitás, a kertvárosi jellegből és a domborzati adottságokból pedig a mobilitási igények főként autós megvalósulása következik. Szentendre közlekedési hálózatát nem a mai igényekre tervezték, a sűrű beépítés miatt ebben javulás nem várható, a folyamatos beköltözés miatt pedig továbbra is nőni fog a személygépkocsik száma.

 

Az elvégzett feladatok

A koncepcionális változatok előkészítése érdekében széles körű forgalmi mérések (csomóponti számlálások, rendszámfelírás és sebességmérések) zajlottak. A legfontosabb eredmény a terület egészének közlekedését tekintve messzemenően meghatározó reggeli mintegy 500 jármű/2 óra értékű észak-déli átmenőforgalom és ennek csatornáinak meghatározása volt. Az átmenőforgalom és az egyes utcák ki- és belépőforgalmának mértéke közötti különbség arra utal, hogy a Villasor önmagában is komoly forgalomkibocsátó és forgalomnyelő terület. A hév-végállomáshoz tartozó P+R parkoló a számlálások szerint 2/3 arányban a Villasor felől, tehát menekülőutakon keresztül töltődik.

 

A vizsgálatok szerint az eddigi forgalomcsillapítási kísérleteknek vannak sikeresebb (terelőelemek és a meglévő egyirányúsítások) és kevéssé sikeres (fekvőrendőrök és a TEMPO30) elemei. A Villasor gyalogos és kerékpáros használhatósága szempontjából elmondható, hogy az messze van a 21. század elvárásaitól: a járdahálózat hiányos, alig van gyalogátkelőhely, a meglévő gyalogoslétesítmények jó része pedig felújításra szorul, ami egyébként általános kórkép Magyarországon.

 

Koncepcionális változatok

A munka során számos koncepcionális változatot dolgoztunk ki, ezekből végül a lakossági fórumon három változat került bemutatásra. E három változat sok ponton közös, a fő különbség a Villasor jelentős, északi irányú eredőforgalmának megoldási módja. Az átmenőforgalom korlátozásának fő eszköze minden változatban az átmenőforgalom csillapított csatornákba terelése és a többi utca lezárása. A Villasor minden utcája továbbra is megközelíthető marad.

A három változat egyben fejlesztési ütemként is értelmezhető: leggyorsabban a „Mathiász utca-jelzőlámpa nélkül” változat alakítható ki, ennek fejlettebb formája a „tilos az Á”, ami a lakossági fórumon elfogadott változat és lentebb látható. Távlati vízióként a „Mathiász utca-jelzőlámpa” változat javasolt.

 

A lakossági fórumon az ott lévők által kezdeményezett szavazáson a túlnyomó többség támogatta a bemutatott koncepciót, az önkormányzat a „Tilos az Á” fantázianevű koncepció továbbtervezését ígérte meg.

 

Megrendelő:

Szentendre Város Önkormányzata

Alvállalkozók:

Jóügy Kft.

Teljesítés éve:

2022–2023