Mátészalka fenntartható városi mobilitási terve (SUMP)

Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti felének legfontosabb városa. Vonzása, az általa nyújtott szolgáltatások létfontosságúak több mint 120 000 ember számára, ami a város méretéhez képest jelentős. A város ennek a szerepnek meg is tud és meg is akar felelni, azonban ennek szükségszerű velejárója a hozzáférhetőség, a közlekedési szempontú elérhetőség.

A fenntartható városi mobilitástervezés az Európai Unió megbízásából kidolgozott, az embert – a városlakót – középpontba állító közlekedéstervezési szemlélet, amelynek alkalmazásával új közlekedési stratégia készül a városok számára. Mátészalka fenntartható városi mobilitási terve (angol rövidítéssel SUMP – Sustainable urban mobility plan) ennek megfelelően egy közép- és hosszú távú városi és városkörnyéki közlekedésfejlesztési stratégia 30 éves kitekintéssel, egyben egy rövid távú, operatív intézkedési terv is, azzal a mindent átható céllal, hogy minden lakosnak legyen lehetősége választani közlekedési alternatívák közül, hogy eljuthasson a számára legfontosabb célpontokra.

 

A fenntartható városi mobilitási terv a Településfejlesztési Koncepcióval és az Integrált Településfejlesztési Stratégiával párhuzamosan, összehangolva készült.

A tervezési munka a helyzetelemzéssel kezdődött, ahol a mobilitási folyamatokat befolyásoló tényezőket vettük sorra, majd a közlekedési igények és a rendszerek vizsgálata és értékelése következett közlekedési módonként, hogy végül átfogó és strukturált módon kerüljön bemutatásra jelenlegi helyzet annak minden előnyével és lehetőségével, egyidejűleg a veszélyeket is bemutatva.

Itt érdemes szót ejteni az egész tervet átható társadalmi részvételről. Ez nemcsak megkövetelt módszer, de alapvető eszköze az új, fenntarthatóbb elképzelések támogatottságának, ezért minősége az egész tervre, főleg annak hosszú távú megvalósulására kihat. Ennek végrehajthatóságát szolgálja a partnerségi terv. A város lakosságával való együttműködésen túl széles körű szakmai egyeztetések is zajlanak minden, a terv szempontjából fontos résztvevővel.

Fontos munkarész a szakpolitikai és tervezési keretek feltárása is. Itt a releváns uniós, valamint az országos és megyei szakpolitikai dokumentumok és tervek kerülnek górcső alá, amelyeket a városi tervek, intézkedés- és projektjavaslatok tesznek kellően részletessé. Ezek értékelése, a kapcsolódó projektek és a finanszírozási lehetősége feltárása teszi megvalósíthatóvá a fenntartható városi mobilitási tervet.

A terv távlatosságát és koherenciáját a célrendszer és a jövőkép kidolgozása jelenti. Ez talán a legfontosabb munkarész, mivel valójában ez határozza meg a település hosszú távú fejlődési ívét.

Már a megvalósíthatóságot és annak tervezhetőségét szolgálja a lehetséges eszközök bemutatása, a releváns intézkedések összegyűjtése, a projektek részletes ismertetése, értékelése és szűrése. Itt jelennek meg a város által már elkezdett fejlesztések éppen úgy, mint a mobilitási terv által feltárt problémákra adható korszerű válaszok.

A cselekvési tervben szereplő ütemterv, kockázatkezelési- és monitoringterv már a megvalósítás tervezését szolgálja.

 

További információk: Mátészalka fenntartható városi mobilitási terve Mátészalka Város Önkormányzata oldalán; letölthető dokumentum