Működik az új forgalmi rend Budakalászon

2022. október 1-jén új forgalmi rendet vezettek be Budakalászon, a Klenity településrészen és a Csapás utcában. Ennek kidolgozásában 2021-ben a Mobilissimus is részt vett, erre tekintünk most vissza a bevezetés alkalmából.

Budakalász Klenity városrésze és a Csapás utca sokat szenvedett a csúcsidőszakokban és gyakran hétvégén is jelentős, nem odaillő átmenő forgalomtól. A szükséges forgalomcsillapítási lépések korábban megtörténtek, ezek a forgalmat lelassították, de mértékét nem csökkentették. A Csapás utca és a Klenity 2021-re az élhetetlenség határára érkezett, az ott lakók egy része számára a helyzet már nem volt elfogadható, ezért az önkormányzat olyan forgalomtechnikai átalakításokat kívánt eszközölni, amelyek a problémát rövid távon is orvosolják, nem lehetetlenítik el a város belső forgalmát, egyben financiálisan is felvállalhatók.

A Mobilissimus feladata az önkormányzat erőfeszítéseinek közlekedésszakmai támogatása volt a lakosság bevonása mellett. A legfontosabb szakmai hozzájárulásunk egy, a rendszer kritikus részeit lefedő, lakossági önkéntesek bevonásával történt forgalomszámlálás volt, amelynek eredményei alapján a probléma jól feltérképezhetővé vált, a tervezett intézkedések hatásait becsülni lehetett.

Járműsor a József Attila utcán a körforgalom felé 2021-ben, 18:00 óra körül

A mobilitási probléma alapjai

Térségi perspektívában tekintve a helyzetet meghatározza, hogy a térség fő Budapestre vezető útvonala a 11. számú főút, azonban a HÉV-en túli terület és a 11. főút között kevés az átkelési lehetőség és azok is rossz minőségűek: a Pünkösdfürdő utcai vagy a pomázi átkelés semmivel sem nyújt magasabb minőséget, mint a lenfonói. A terület jómódú, magasan motorizált, közlekedése személygépkocsira alapozott, ez – a kiváló adottságú HÉV lefedettség ellenére – távlatban is jelentős és növekvő közúti forgalmat vetít előre, amit a folytatódó kiköltözés is támogat, forgalmi oldalról tehát nem várható könnyebbség.

Budakalász problémája, hogy a nem elhanyagolható saját forgalom mellett a térség szinte összes komolyabb forgalmi kapcsolata megjelenhet a belső hálózatán, különösen a 11-es út torlódásai esetén. Így például a Budapest–Csobánka, Budapest–Pomáz–Esztergom közötti forgalmak, a Szentendre és a Dunakanyar, valamint a pilisi települések közötti forgalom, beleértve a hétvégén erős kirándulóforgalmat is.

A területen a megfelelő kapacitással rendelkező HÉV-átjárók hiánya mellett egyértelműen érezni a települési elkerülők általános hiányát is. A József Attila utca torlódásaira megoldást jelentett volna a Budakalász északi elkerülő megvalósítása a különszintű HÉV-átjáróval, azonban ennek megvalósítása 2022-ben ismét beláthatatlan távolságra került. Lokálisan jelentős pozitív hatás várható az M0 11.-10. sz. főutak közötti gyorsforgalmi útszakasz átadásától is, de ennek építési ideje sem ismert.

 

A mobilitási probléma lokális okai

A probléma gyökere a lenfonói HÉV-átjáró, ahol a HÉV jelzőlámpája mellett a vasúti biztosítóberendezéssel függésben lévő közúti csomópontot biztosító jelzőlámpa is található, ez utóbbi a gyalogosok veszélyessé vált átkelési lehetőségét hivatott támogatni. Sajnálatos módon a mai jelzőlámpás rendszer jelentősen erodálja a közúti kapacitásokat: 2021-ben, amikor a HÉV felújítása miatt a közúti jelzőlámpák ki voltak kapcsolva, a helyiek jelentősen jobb forgalmi helyzetet tapasztaltak. Ez igaz azokra a helyzetekre is, amikor kikapcsolt (hibás) jelzőlámpa mellett a HÉV menetrend szerint jár. A jelzőlámpa átprogramozása a gyalogosok biztonsága miatt nem opció, így a mai forgalomtechnikai rendszer és a mai forgalom együttesen folyamatos torlódásokat okoz, amelyek a közeli körforgalomig, majd onnan tovább a József Attila utcán is jelentős hosszban megjelennek. A város jelentős részére igaz, hogy a torlódó forgalom a mellékutcákban keres kedvezőbb eljutási lehetőséget. Az utazási idők magasak, nagy a forgalom.

A József Attila utca torlódásait az autósok részben a Klenity városrész felé, részben pedig a Csapás utca felé kerülték ki. A sor a József Attila utcán jellemzően a Kántor utcáig ér, az ennél hosszabb sorok esetén a kerülőutak használata még intenzívebb volt. A Klenity felé főleg Szentistvántelep lakói kerülnek. A HÉV-átjáró felé tartók inkább a Csapás utcát választották, amely közvetlenül a körforgalomba vezette őket, ahol kiemelkedően kedvező elsőbbségi helyzetben tudtak becsatlakozni a forgalomba.

Álló forgalom a lenfonói körforgalomban 2021-ben

Az átalakítás előtti mérések eredményei

A munkát közlekedésszakmai szempontból forgalomszámlálások, köztük egy rendszámfelírásos forgalomszámlálás alapozta meg. Rendszámfelírásra került sor az alternatív útvonalakon (Csapás utca és Kántor utca), illetve számláltuk a lenfonói körforgalom forgalmát is.

Az eredmények lesújtóak voltak: A lakó-pihenő övezetbe tartozó, tehát átmenő forgalmat elviekben egyáltalán nem viselő Csapás utcán a két mért délutáni óra alatt 457 jármű, a Kántor utca–Téglási András utca útvonalon ugyanennyi idő alatt 392 jármű haladt keresztül a HÉV-átjáró felé. A torlódásokat viselő, a körforgalomhoz és a HÉV-átjáróhoz vezető József Attila utca ehhez képest két óra alatt 309 járművet szállított a vizsgált irányban.

A körforgalom számlálása is érdekes eredményekre vezetett. A körforgalom jellegzetes állapota, amikor mind a körpálya, mind a becsatlakozó utak forgalma áll a HÉV átjáró zárása és az azt biztosító jelzőlámpa jelzésképe miatt. A tilos jelzés továbbgyűrűző hatása a körforgalomban ritmustalan, jellemzően 3-6 percenként megtörténő teljes leállásokban jelenik meg. Két óra alatt 23 alkalommal állt le a teljes forgalom, az idő mintegy 42%-ban a HÉV átjáró felé tartó forgalom meg sem mozdult.

A körforgalom működésének dinamikája alapján jól megérthetők az alternatív útvonalhasználat motivációi. A körforgalom működésében a HÉV-átjáró csomópontjának tilos jelzései által vezérelve négy jól elkülöníthető fázis különíthető el:

A lenfonói körforgalom működési dinamikája

Ebben a forgalmi dinamikában a József Attila utca, mint főirány a HÉV-átjáró felé alig kap szabad utat, szinte folyamatosan van számára fölérendelt irány. A Csapás utca HÉV-átjáró felé tartó forgalmát a 4. fázis kifejezetten támogatja, például éppen a József Attila utca ellenében is. Emellett, ha van szabad hely, akkor az 1. fázisban is be tud állni néhány jármű a körforgalomba a Csapás utcáról. Végül a Szentendrei út felől érkező forgalom minden szempontból alárendelt az összes iránynak, viszont a HÉV átjáróból a Szentendrei út felé tartó forgalom fedezetében csak ez az irány tud becsatlakozni. Ez a működési mód az, ami miatt az autósok a József Attila utca helyett főleg a Csapás utcát választották a HÉV-átjáró megközelítésére.

 

Megoldási javaslatok 2021-ben

Az átmenő forgalom kiszorítása a lakóutcákból nyilvánvaló megoldásként kínálkozott, azonban komoly félelem volt, hogy az alternatív útvonalak ellehetetlenítése miatt a forgalmi helyzet tovább romlik. A kiszorítás melletti érv volt, hogy a korlátozásokkal körforgalom felé tartók száma ezzel nem változik, ugyanannyian akarnak átmenni a HÉV átjárón, az alternatív útvonalak részleges megszűnésével a József Attila utcai sor kicsivel hosszabb, egyben érdemben gyorsabb lesz.

Javaslatunk szerint a Csapás utca célzott lezárása önmagában is jelentősen javíthatja a helyzetet, mert felgyorsítja a József Attila utcai sor sebességét. Azonban a Csapás utca átmenő forgalom előli tényleges lezárásával az itt közlekedők első lépésben szinte bizonyosan a Klenityen próbálnának meg kerülni, ami ott okozna tovább súlyosbodó problémákat. Emiatt a Klenity városrészből a Lenfonó irányába tartó forgalmat minél nagyobb részben szükséges kizárni. Ezt behajtási korlátozásokkal, illetve rendszeres ellenőrzésekkel lehet elérni.

A torlódó József Attila utcát elkerülő, a lakó-pihenő övezeten áthaladó járművek sora a Csapás utcán 2021. júniusában

 

Az önkormányzat és a Mobilissimus közös gondolkodása során számos megoldási javaslat merült fel. A lakosságra való pozitív hatások maximalizálása, illetve a kedvezőtlen hatások minimalizálása érdekében ezek egy komplex és a legtöbb érintett számára elfogadható önkormányzati javaslatban öltöttek testet. A munka végén az az itt lakók által is támogatott megoldás született, hogy a Csapás utcában a lakók anyagi hozzájárulásával egy kártyával nyitható süllyedő oszlop épül, a Klenityen pedig forgalomtechnikai változtatások mellett az ott lakókon kívül csak a Szentistvántelepiek hajthatnak át, ez utóbbiak is csak engedéllyel.

 

Az új forgalmi rend

Az átalakításokat végül 2022. október 1-jén vezették be. Ennek értelmében a Kántor utca Téglási András utca–Apát utca közötti szakaszára csak személyre szóló behajtási engedély birtokában lehet behajtani, amit a Klenity lakói mellett a szentistvántelepiek igényelhetnek. A gyalogosok és kerékpárosok számára átjárható fix akadályok kerültek a Sekrestyés és a Kanonok utcákba. Az építőipari árak gyors emelkedése miatt a süllyedő oszlop helyett fix akadály épült ki a Csapás utca végén, a Káposztás közben, így az zsákutca lett.

Az új forgalmi rend (forrás: https://www.budakalasz.hu/holnap-eletbe-lep-az-uj-behajtasi-rendelet/ )

Az első időszak tapasztalatai pozitívak: a Csapás utca ténylegesen is lakó-pihenő utca lett. A József Attila utcai sorok nem lettek sokkal hosszabbak, viszont valamelyest felgyorsultak. A Klenityen az átmenő forgalom csökkent, az áthajtók többsége egyértelműen a Szentistvántelepre tart. Még tapasztalhatók a hozzászokás jelei az autósok részéről, be-bemennek a zsákutcákba, de az új forgalmi rend jól működik, Budakalász sokat szenvedett utcái megkönnyebbültek.

 

Zsákutca-tagadók a Csapás utcában az új forgalmi rend első időszakában

Az átalakítás utáni mérések eredményei

A város és lakói számára egyaránt fontos információ volt, hogy a sok, időnként szakmai jellegű vita után bevezetett új forgalmi rend milyen forgalmi változásokat hoz. Ezeket  a 2022.10.13-án reggel 6:15-8:15 és délután 16:18-18:15 közötti forgalomszámlálás mérte fel. Ennek eredményeit a civilkalász.hu honlapon megjelent cikk alapján közöljük. A számlálások alapján a József Attila utca forgalmának korábbi 28%-a helyett csak 9%-a hajtott le a Mező utcára (ahonnan a Csapás utca nyílik pár méterrel később). A Kántor utcai irányban a József Attila utca forgalmának korábbi 28%-a helyett 21% maradt, igaz, ez is 224 járművet jelent két óra alatt. Ez a vártnál szerényebb mértékű forgalomcsökkenés, de azért érezhető. A József Attila utcán a korábbi 44% helyett 71%-nyi forgalom maradt, azaz elkezdte betölteni valódi főúti forgalmi szerepét.

 

Mi jön ezután?

Budakalász önkormányzata hosszas keresgélés után végre működő és általánosan elfogadott megoldást talált a régóta feszítő forgalmi problémákra. A lokális problémák megoldódtak, azonban a strukturális problémák nem enyhültek. Továbbra is igen nehéz átjutni a HÉV-en és a Budakalász elkerülő megvalósításának közelmúltban bejelentett elhalasztása sem kecsegtet sok jóval. Ezzel együtt jó irányban történtek fontos lépések: a városon átmenő forgalomnak a főutakon van a helye akkor is, ha ez ma még furcsán hangzik. A kertvárosok kertvárosi jellegének és nyugalmának megvédése minden agglomerációs település fontos feladata, hiszen lakóik többsége éppen ezért a nyugalomért költözött oda.

Szentendre a NXTLVL Parking INTERREG Central Europe projekt egyik magyar követő városa. A város a Duna mellett fekszik, Budapest közelében, történelmi városközpontja igen sok turistát vonz. Szentendrére nagyon sokan költöztek ki az elmúlt évtizedekbe...
Tovább »

2024. június 11.
civinet-dunaszerdahely-vezerkep
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat és fejlesztési ügynöksége, a KIRA Dunaszerdahelyen szervezett workshopot a csallóközi térség önkormányzatai számára, ahol – eredetiben vagy tolmácsolással – magyarul tájékozódhattak a kerékpáros közlekedés és keré...
Tovább »

2024. április 30.
Forrás: EIT Urban Mobility
2024. január 17-én és 18-án az Új Európai Bauhaus közösség Barcelonában gyűlt össze. Az évente megrendezett esemény a közösség több érdekeltjét hozza össze, legyen az induló vállalkozás, különböző felhívások nyertes projektjei vagy az Európai Bizotts...
Tovább »

2024. március 07.